Metsähallitus avohoitaa virkistysmetsiämme

Avohakkuu ja hömötiainen
 


Metsähallitus hoitaa yhteisiä valtion virkistysmetsiä avohakkaamalla.

Se kuvaa virkistysmetsien olemusta ja käsittelyä näin:
”Ne ovat maankäytöltään ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja alueita, joilla on yleensä ulkoilureittejä ja niihin liittyvää palveluvarustusta. Näiden alueiden metsänkäsittelyssä virkistyskäyttömahdollisuudet turvataan, ja toimenpiteissä otetaan korostetusti huomioon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.”

Kuvia ja juttua Riuttaskorven virkistysmetsän avohakkuista Pirkanmaalta, Greenpeacen metsäblogi 14.11.2018

Suomen metsiä avohakataan ja haravoidaan sileäksi sellaista vauhtia, että jopa metsien tyyppilintu, hömötiainen, on vuoden 2015 lintujen uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi.

 
Ota yhteyttä | | Avainsanat: , , , , ,

Kommentointi on suljettu.